img img

Donate

img img

Tài khoản ngân hàng

Thông tin Lưu ý
 • Tài khoản: 1024838128
 • Chủ tài khoản: NGUYEN XUAN TRUONG
 • Nội dung* : ID-đăng-nhập
 • ví dụ : hiepkhachfree1
 • VIETCOMBANK
 • Sau khi chuyển khoản thành công vui lòng chờ 5~10 phút để admin xử lý
 • Nếu quá thời gian vẫn nhận được phản hồi thì hãy liên hệ với admin trên Fanpage hoặc Messenger để nhận được giúp đỡ
 • Hoặc liên hệ trực tiếp số điện thoại của Admin để được xử lý nhanh nhất
 • Tài khoản: 1024838128
 • Chủ tài khoản: NGUYEN XUAN TRUONG
 • Nội dung* : ID-đăng-nhập
 • ví dụ : hiepkhachfree1
 • TECHCOMBANK
 • Sau khi chuyển khoản thành công vui lòng chờ 5~10 phút để admin xử lý
 • Nếu quá thời gian vẫn nhận được phản hồi thì hãy liên hệ với admin trên Fanpage hoặc Messenger để nhận được giúp đỡ
 • Hoặc liên hệ trực tiếp số điện thoại của Admin để được xử lý nhanh nhất
 • Tài khoản: hiepkhachfree@gmail.com
 • Chủ tài khoản: NGUYEN XUAN TRUONG
 • Nội dung* : ID-đăng-nhập
 • ví dụ : hiepkhachfree1
 • chọn hình thức gửi Family and Friend
 • PAYPAL
 • Sau khi chuyển khoản thành công vui lòng chờ 5~10 phút để admin xử lý
 • Nếu quá thời gian vẫn nhận được phản hồi thì hãy liên hệ với admin trên Fanpage hoặc Messenger để nhận được giúp đỡ
 • Hoặc liên hệ trực tiếp số điện thoại của Admin để được xử lý nhanh nhất

Gói Donate

Gói 1

ID Vật phẩm Mô tả SL
1 1008001477Đang cập nhật Đang cập nhật 1

Gói 200

ID Vật phẩm Mô tả SL
1 1008002100Kim Thiền Thoát Xác (30 ngày) Nhân vật có thể offline đánh quái mà không cần treo máy 2
2 1008001478Thần Thụ Tâm Pháp (7 ngày) Tăng chỉ số thuộc tính nhận vật (NPC có bán) (Tác dụng với quái) 2
3 1008001027Bích Long Chỉ Thêu VIP (7 ngày) Tăng chỉ số thuộc tính nhận vật (NPC có bán) 2
4 1008001022Bích Long Chỉ Thêu (7 ngày) Tăng chỉ số thuộc tính nhận vật (NPC có bán) 2
5 1008002034Hộp Áo Choàng (Đẹp) Bên trong chứa random 1 loại Áo Choàng mà server tự quy định là đẹp 1

Gói 400

ID Vật phẩm Mô tả SL
1 1008002100Kim Thiền Thoát Xác (30 ngày) Nhân vật có thể offline đánh quái mà không cần treo máy 4
2 1008001478Thần Thụ Tâm Pháp (7 ngày) Tăng chỉ số thuộc tính nhận vật (NPC có bán) (Tác dụng với quái) 4
3 1008001027Bích Long Chỉ Thêu VIP (7 ngày) Tăng chỉ số thuộc tính nhận vật (NPC có bán) 4
4 1008001022Bích Long Chỉ Thêu (7 ngày) Tăng chỉ số thuộc tính nhận vật (NPC có bán) 4
5 1008002034Hộp Áo Choàng (Đẹp) Bên trong chứa random 1 loại Áo Choàng mà server tự quy định là đẹp 2