img img

XẾP HẠNG

img img
 • Cấp độ
 • Võ huân
 • Guild
 • TLC
 • DCH
Hạng Nhân vật Nghề Cấp độ/TS
1 Farmer13 150 /0
2 Farmer05 150 /0
3 Farmer08 150 /0
4 Farmer14 150 /0
5 Farmer09 150 /0
6 Farmer97 150 /0
7 Farmer12 150 /0
8 Farmer01 150 /0
9 HoaMai 150 /0
10 BeTien 150 /0
11 BeQuynh 150 /0
12 MasterFarm1 150 /0
13 ChiPheo 150 /0
14 TayMonKhanh 150 /0
15 Alex 150 /0
16 DaoNe 150 /0
17 Nico 150 /0
18 oNEOo 150 /0
19 PhanKimLien 150 /0
20 Cauvang 150 /0
img img

PHIÊN BẢN V22

img img
img img

NHÂN VẬT

img img
 • Đao khách
 • Kiếm khách
 • Thương khách
 • Cung Thủ
 • Đại phu
 • Thích khách
 • Cầm sư
 • Hàn Bảo Quân
 • Đàm Hoa Liên
 • Quyền sư
 • Diệu Yến
 • Tử hào
 • Thần Y
Đao khách
Đao khách Đao khách Đao khách Đao khách