img img

Bảng xếp hạng Đại chiến hồn

img img
Chính phái 1556406
Tà phái 1744360
Hạng Nhân vật Nghề Guild Thế lực Cấp độ K/D/S Dame trụ
1 0002 LoveHouseVN 66100
2 QUEEN CrimsonVN 47800
3 ThatTinh CrimsonVN 40901
4 Johhny CrimsonVN 29519
5 DieuNhi5 CrimsonVN 25500
6 o0oTieuVyo0o HavanaClubYG 21400
7 Q116 LoveHouseVN 18483
8 BUGATTI YulgangYG 16100
9 DaoNu9x4 PowerRangersG. 13900
10 iHBQ CrimsonVN 12811
11 DaoNu9x07 PowerRangersG. 3219
12 Oneshot CrimsonVN 1402
13 KING LoveHouseVN 400
14 OooHy MalibuClubYG 0
15 Gucci YulgangYG 0
16 Dior YulgangYG 0
17 Se7en SacMauYG 0
18 Ferrari YulgangYG 0
19 zBoo YulgangYG 0
20 DaoFake YulgangYG 0
21 HBQoFake YulgangYG 0
22 LinhMy HavanaClubYG 0
23 SipDen SacMauYG 0
24 S1234 YulgangYG 0
25 S123 YulgangYG 0
26 A1234567 YulgangYG 0
27 A123456 YulgangYG 0
28 A12345 YulgangYG 0
29 A1234 YulgangYG 0
30 A123 YulgangYG 0
31 Camcu02 SacMauYG 0
32 Camcu01 SacMauYG 0
33 OooHyyy MalibuClubYG 0
34 SipDo SacMauYG 0
35 Q117 LoveHouseVN 0
36 Coup 0
37 0007 0
38 AAA8 GoldVN 0
39 HeHe03 HACPHONGBANG. 0